Jak objednávat

Pro vytvoření objednávky je nutné nejprve se přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla na titulní straně. Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo, využijte náš registrační formulář nebo se přímo obraťte na svého obchodního zástupce společnosti BAPA s.r.o. Případný kontakt na našeho obchodního zástupce naleznete zde.

apetitfood-cz-01.jpg

Možnosti zadání položek objednávky

K zadání položek do objednávky lze využít více způsobů: - Výběrem jednotlivých položek - Zadáním položek do objednávkového formuláře - Využitím šablony (vytvoření objednávky dle uloženého vzoru - šablony)

Výběr jednotlivých položek objednávky

Položku můžete zobrazit – nalézt následujícími způsoby: - Výběrem kategorie z menu v horníčásti objednávkového systému – zde jsou položky rozděleny dle různých kritérií, tak aby co nejlépe postihly potřeby rozdělení našich výrobků při objednávání. Vyhledáním v horním části objednávkového webu. Po zobrazení požadované položky zadáte požadované množství a kliknete myší na tlačítko Vložit do košíku.

apetitfood-cz-02.jpg

Zadání položek do objednávkového formuláře

Objednávkový formulář naleznete po přihlášení - položka menu "Schválené produkty"

apetitfood-cz-04.jpg

Po výběru položky menu Schválené se zobrazí seznam všech výrobků. Zde zadáte požadované počty a po výběru požadovaných položek potvrdíte výběr tlačítkem Objednat na konci seznamu.

apetitfood-cz-03.jpg

Výběr položek ze šablony

K výběru položek můžete využít již připravený seznam položek. Seznam šablon (uložených seznamů) provedete výběrem položky menu Šablony.


Následně vyberete jednu z uložených šablon a položky z této šablony naplní aktuální objednávku. Podrobnější informace o využití šablon se dočtete dále.
 

Zobrazení aktuální objednávky

Obsah aktuální objednávky zobrazíte kliknutím na obrázek košíku v pravém horním rohu objednávkového webu.


Následně se zobrazí jednotlivé položky objednávky.
 

Odeslání objednávky

Odeslání objednávky provedete při jejím zobrazení, kliknutím na tlačítko "Pokračovat".


Po této volbě se zobrazí rekapitulace objednávky a výběrem data dodání.


Po výběru požadovaného data dodání potvrdíte odeslání kliknutím na tlačítko "Pokračovat".

Poznámka: zobrazovaná data dodání odpovídají závozovým dnům přihlášeného zákazníka

Posledním krokem odeslání objednávky je zobrazení čísla objednávky a informace o jejím úspěšném odeslání. Informace o objednávce (termín dodání, objednané výrobky) jsou současně odeslány na Váš e-mail zavedený v informačním systému společnosti BAPA s.r.o.
 

Práce se šablonami

Šablony slouží k uložení aktuálně připravené objednávky. Tyto šablony se mohou použít například k uložení periodicky se opakujících objednávek. Může se jednat například o objednávky na jednotlivé dny v týdnu, či nějaké akce. Vytvoření šablony se provádí uložením aktuálně naplněného košíku.


Po zadání volby Uložit jako šablonu zadáte název šablony. Vytvoření objednávky ze šablony je popsáno výše.
 

Historie objednávek

Pokud si přejete nahlédnout do historie objednávek, naleznete ji v agendě Historie objednávek.